Agregaty prądotwórcze

Agregaty Prądotwórcze Sp. z o. o.


Piątkowiec 6B
39-308 Wadowice Górne

Tel.: 17 58 16 111 
Fax: 17 58 24 000

biuro@agregaty-pradotworcze.orgZasady doboru agregatu prądotwórczego

 

Etap 1

 

Należy zacząć od określenia rodzaju odbiorników elektrycznych, które będą zasilane z agregatu prądotwórczego oraz podzielić je (ze względu na liczbę faz) na odbiorniki jednofazowe i trójfazowe.
Odbiorniki jednofazowe to urządzenia o małej mocy - wymagają napięcia 1~230 V.
Odbiorniki trójfazowe to urządzenia o dużej mocy - wymagają napięcia 3~400 V

 

Etap 2

 

Należy określić moc w kW każdego z odbiorników, którą odczytuje się z tabliczki znamionowej lub instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń.

 

Etap 3

 

Trzeba zsumować moce odbiorników uruchamianych w tym samym czasie - oddzielnie odbiorniki jednofazowe i trójfazowe.

 

Etap 4

 

Należy wybrać agregat prądotwórczy o mocy większej niż zsumowane moce odbiorników. Moc odbiorników, które będą zasilane z agregatu prądotwórczego powinna stanowić 60% - 70% mocy znamionowej zespołu prądotwórczego.

 

UWAGA!

 

W przypadku silników elektrycznych należy wziąć pod uwagę moc rozruchową odbiornika.
Należy pamiętać, że z zacisków jednofazowych prądnic trójfazowych nie można odebrać więcej niż 60% mocy znamionowej zespołu, a także asymetria obciążenia poszczególnych faz w prądnicach trójfazowych nie może być większa niż 20%.

 

 

Odbiorniki wyposażone w silniki elektryczne    Zalecana moc agregatu  prądotwórczego 

połączone w gwiazdę 

połączone w trójkąt

połączone w gwiazdę/trójkąt (soft start)      

z falownikiem

silniki komutatorowe (elektronarzędzia)

co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 

co najmniej 9 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 

co najmniej 3 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 

co najmniej 1,5 razy większa od mocy znamionowej odbiornika       

co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika   

 

 

Odbiorniki     Zalecana moc agregatu  prądotwórczego 

urządzenia grzewcze

oświetlenie żarowe

UPS

urządzenie elektryczne                                          

co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 

co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 

co najmniej 1,7 razy większa od mocy znamionowej odbiornika 

co najmniej 1,2 razy większa od mocy znamionowej odbiornika        

 

 

Agregat Prądotwórczy może dodatkowo być wyposażony:

  • obudowa wyciszona
  • rozruch automatyczny i SZR - jeśli agregat powinien uruchamiać się samoczynnie w sytuacji zaniku zasilania z sieci
  • stabilizacja napięcia AVR - jeśli agregat będzie zasilał czułe urządzenia elektryczne
  • przyczpa - jeśli agregat będzie przemieszczany